Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:


Przewodnicząca:

p. Dominika Kuch


Zastepca Przewodniczącego:      

p. Irena Augustyniak


Skarbnik:

p. Dorota Pająk


Sekretarz:

p. Agnieszka Bajerska

Numer konta bankowego

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 15
Bank Pekao SA 96 1240 1330 1111 0010 3594 1953

regulamin_rady_rodzicow.pdf
Budzet-Rady-Rodzicow.pdf