Patron

Jan Paweł II, wł. Karol Józef Wojtyła, poeta, poliglota, aktor, dramaturg, pedagog. Urodzony 18 maja 1920 r. w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie. Beatyfikowany 1 maja 2011 r. Kanonizowany 27 kwietnia 2014 r. 

"MUSICIE OD SIEBIE WYMAGAĆ, CHOĆBY INNI NIE WYMAGALI"

16 października 2006 r. Rada Miasta Katowice przychyliła się do wniosku Dyrektora Szkoły i podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia Jana Pawła II. Na posiedzeniu Rady Miasta była obecna Dyrektor Szkoły mgr Grażyna Trzęsimiech, katechetki mgr Janina Bielska i mgr Danuta Ozga, opiekun Samorządu Uczniowskiego mgr Anna Olempa wraz z przedstawicielami Rady Samorządu Uczniowskiego. Dyrektor Grażyna Trzęsimiech podziękowała za podjęcie uchwały i zobowiązała się godnie reprezentować nowego Patrona Szkoły.

      Przygotowania do tego zaszczytnego wydarzenia zapoczątkował Samorząd

Uczniowski, który złożył u Dyrektora wniosek o nadanie szkole imienia Jana Pawła II. Swoje wnioski złożyła również Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna. Okres przygotowań trwał od  września 2005 r. i przepełniony był wydarzeniami związanymi z przyszłym Patronem Szkoły. Odbywały się: konkursy dotyczące życia i twórczości Jana Pawła II, wyjścia do kina na film o papieżu, lekcje wychowawcze i religii dotyczące postaci Papieża. Ten czas pozwolił uwierzyć wszystkim, że jesteśmy szkołą, która może zasłużyć

na to miano.


      Najbardziej gorący okres rozpoczął się jednak od dnia 16 października 2006 r. Należało przygotować się do uroczystości nadania szkole imienia, zaplanowanej na maj 2007 r. Plan działań musiał obejmować wiele obszarów: organizację uroczystości od strony materialnej (zbiórka pieniędzy na sztandar szkoły, poczęstunek dla gości, nagłośnienie, dekoracje, pamiątki dla gości, zaproszenia),

przygotowanie scenariusza części oficjalnej (poczet sztandarowy, przekazanie sztandaru, prezentacja), przygotowanie scenariusza części artystycznej (prezentacja multimedialna obraz-dźwięk-tekst-śpiew-taniec), próby, przygotowanie oprawy liturgicznej mszy św., dalsze poznawanie Patrona poprzez konkursy (wiedzy o Janie Pawle II, plastyczny, literacki, recytatorski).

      Uroczystość odbyła się 29 maja 2007 r. Byli na niej obecni znakomici goście:
Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter, I Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyna Siejna, Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolnkiewicz, Naczelnik Wydziału Edukacji Mieczysław Żyrek, delegat ks. abp. Damiana Zimonia, Wizytator Barbara Pietrzak, Proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach ks. Paweł Buchta. Kierownik działu remontów ZOJO - Jerzy Kobla, Komendant Komisariatu I Policji - nadkom. Andrzej Kowalczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach - insp. Arkadiusz Pawełczyk,
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach - Hanna Tustanowska, przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół: Zespołu  Szkół Ekonomicznych i Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Przystań" - Elżbieta Grzeczka, przedstawiciele Rady Rodziców oraz emerytowani nauczyciele naszej szkoły.

O godz. 10.30 w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła rozpoczęła się msza św. z udziałem Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, uczniów
i rodziców. Mszy św. przewodniczył ksiądz delegat. Podczas mszy św. na prośbę Rady Rodziców został poświęcony sztandar szkoły.
      Dalsza część uroczystości odbywała się w szkole. W sali gimnastycznej rozpoczęła się część oficjalna, w czasie której najpierw odśpiewano hymn państwowy przy wtórze orkiestry policyjnej z Komisariatu I Policji w Katowicach. Nastepnie gości powitała Pani Dyrektor Grażyna Trzęsimiech, wygłosiła swoje przmówienie, a po niej przemawiali: Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter, który odczytał tekst uchwały nadającej imię szkole, podjętej przez Radę Miasta Katowice Następnie I Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyna Siejna odczytała Akt Nadania Szkole Podstawowej nr 15 w Katowicach imienia Jana Pawła II. Potem nastapiła prezentacja sztandaru i uroczyste przekazanie go Dyrekytorowi Szkoły przez Przewodniczącego Rady Rodziców. Pani Dyrektor uroczyście przekazała sztandar przedstawicielom uczniów - pocztowi sztandarowemu. Następnie odbyło się ślubowanie uczniów na sztandar.
      W części artystycznej uczniowie prezentowali postać Jana Pawła II sprzed okresu pontyfikatu i podczas niego. W szczególny sposób podkreślili jego talenty, zainteresowania i otwarty charakter, tak bliski sercu każdego młodego człowieka. Wycieczkę w czasie i przestrzeni pozwoliła zaprezentować nowoczesna technologia, tj. prezentacja multimedialna - obraz z rzutnika elektronicznego i dźwięk, nagłośniony przez Radio Katowice. Szczególny charakter przedstawieniu nadała gra aktorów (uczniów szkoły), śpiew chóru szkolnego, tańce zespołów świetlicowych "Afera" i "Mała Afera" oraz pokaz gimnastyczny uczennicy. Finał artystycznej części pozostał w pamięci i sercach obecnych dzięki piosence "Poza czas" Szymona Wydry wykonany przez uczennice naszej szkoły.
      Potem wszyscy goście zostali zaproszeni na poczestunek do czytelni. Po budynku szkolnym gości oprowadzali przedstawiciele klas szóstych. Oni również zachęcali gości do wpisywania się do księgi pamiątkowej, którą szkoła otrzymała podczas części oficjalnej od Śląskiego Kuratora Oświaty dr Mariana Drosio przez ręce p. Barbary Pietrzak oraz wręczali gościom pamiątki z uroczystości.
      Choć od dnia uroczystości nadania szkole imienia Jana Pawła II mija coraz więcej czasu, to wciąż żyje w nas postać Jana Pawła II
i towarzyszą nam jego słowa, zwłaszcza motto naszej szkoły: "MUSICIE OD SIEBIE WYMAGAĆ, CHOĆBY INNI NIE WYMAGALI".