Programy
i projekty

Środowiskowy Program Profilaktyczny realizowany jest w naszej szkole od 2007 roku w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Programy prowadzone są w formie zajęć pozalekcyjnych i obejmują w pierwszej kolejności dzieci zaniedbane i sprawiające trudności wychowawcze, chociaż uczestniczą w nich również dzieci bez tego typu problemów. Dzieci są zapraszane do uczestnictwa w programie głównie przez wychowawców, najczęściej po konsultacji z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. Środowiskowy program profilaktyki to projekt systemowych rozwiązań w środowisku lokalnym, obejmujący szereg programów profilaktycznych, ukierunkowany na wspomaganie dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka oraz inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących.

Koordynatorem Środowiskowego Programu Profilaktycznego w naszej szkole jest mgr Aleksandra Dziemba-Gułaj

Program FITSCHOOL

Nasza szkoła przystąpiła do programu FITSCHOOL. Tym samym staliśmy się Placówką Partnerską programu.


eTwinning

W październiku 2023 roku rozpoczęliśmy nowy projekt eTwinning „Learning With Useful Games” (Nauka przy pomocy przydatnych gier). Celem projektu jest pokazać uczniom ciekawe sposoby uczenia się poprzez zabawę. W projekcie biorą udział chętni uczniowie z klas 6a i 6b, razem 12 uczniów.

Szkołami założycielskimi jest szkoła z Turcji i Słowacji a partnerami: nasza szkoła, szkoła z Portugalii, Grecji i Czech.

Uczniowie zostali zapoznani z ideą projektu, nauczyli się jak poruszać się po platformie eTwinning. W pierwszych miesiącach uczniowie przedstawiali się i zapoznawali z innymi uczestnikami projektu. Mieliśmy okazję zobaczyć się i porozmawiać z naszymi kolegami podczas rozmowy online. Stworzyliśmy logo projektu w postaci złączonych puzzli z symbolami narodowymi. Zaprezentowaliśmy naszą szkołę i nasze miasto tworząc cyfrowe prezentacje. W okresie świątecznym stworzyliśmy cyfrowe kartki z życzeniami dla szkół partnerskich. Udało nam się również zagrać w wiele gier rozwijających ciało i umysł. Teraz przygotowujemy wspólną grę z krajami partnerskimi.

Młoda Filharmonia

CYKL KONCERTÓW SZKOLNYCH
SALA KONCERTOWA IM. KAROLA STRYJI

Młoda Filharmonia to comiesięczne koncerty symfoniczne, kameralne i chóralne. Koncerty prowadzi Regina Gowarzewska, doświadczona prelegentka, interesująco komentująca prezentowaną muzykę i przedstawiająca jej twórców. Programy i obszerne komentarze słowne metodycznie prezentują rozmaite aspekty muzycznego skarbca. Koncerty Młodej Filharmonii cieszą się coraz większym zainteresowaniem młodych słuchaczy.

Przystąpiliśmy do programu "Owoce w szkole". Jest to program Wspólnej Polityki Rolnej, który uruchomiła Komisja Europejska. W Polsce program skierowany jest do uczniów klas I-V szkół podstawowych.
Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.
W ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca lub zatwierdzona szkoła, które samodzielnie przygotowuje i udostępnia owoce i warzywa dzieciom.

Innowacja pedagogiczna "Magiczna chwila"

Niniejsza innowacja ma na celu m.in. zaprzyjaźnienia się z ciszą, a także uświadomienie korzyści płynących z różnych form relaksacji. Mam nadzieję, że ich poznanie i przećwiczenie przez uczniów przyczyni się do zmniejszenia chaosu myślowego, zwiększenia pojemności pamięci, tempa uczenia się oraz zdolności do wymyślania kreatywnych rozwiązań, dzięki zaktywizowaniu prawej półkuli mózgu. Natomiast obrazy wizualne (dzięki czytanym opowiadaniom) pomogą dotrzeć poprzez wyobrażenia oraz odczucia ciała i umysłu do spraw, uczuć i emocji, które czasami trudno zwerbalizować.

Zaproponowane przeze mnie ćwiczenia relaksacyjne mają służyć rozładowaniu napięcia, które pojawia się w sytuacjach życia codziennego każdego ucznia, wprowadzeniu w stan rozluźnienia umysłu i ciała - odprężenia organizmu nastawionego na pośpiech i wielozadaniowość.

Realizacja innowacji w 1 grupie świetlicowej, w I semestrze roku szkolnego 2023/2024.

Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Alicja Gansty