Plan lekcji

Uczniowie mogą przebywać na terenie szkoły 15 minut przed zajęciami rozpoczynającymi się o godzinie 8.00. Uczniowie którzy przychodzą do szkoły przed 7.45 zobowiązani są do przebywania w świetlicy szkolnej. Uczniowie rozpoczynający zajęcia o 8.55 i później, przybywają do szkoły na przerwę poprzedzającą pierwszą lekcję
(z wyjątkiem uczniów korzystających z opieki świetlicy szkolnej). Uczniowie niekorzystający z opieki w świetlicy szkolnej mają obowiązek opuszczenia szkoły bezpośrednio po zakończeniu zajęć szkolnych. Uczniowie oczekujący w szkole na zajęcia pozalekcyjne mają obowiązek przebywania na terenie świetlicy lub czytelni. 

Plan-lekcji-2023-2024.pdf