Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

W październiku 2023 roku zostanie przeprowadzony w szkole I stopień wojewódzkich konkursów przedmiotowych. 

Do pierwszego stopnia konkursu uczniowie przystępują na zasadzie dobrowolności. Uczeń zgłasza chęć wzięcia udziału
w konkursie nauczycielowi danego przedmiotu.


Harmonogram konkursów:


Pierwszy stopień konkursu będzie przeprowadzany w formie pisemnej. Czas trwania pierwszego stopnia konkursu wynosi 90 minut.

Zakresy wiedzy i umiejętności obowiązujące podczas I stopnia WKP.

zakres-jezyk-angielski.pdf
zakres-jezyk-polski.pdf
Zakres-matematyka.pdf
Zakres-historia.pdf
Zakres-Fizyka.pdf
Zakres-biologia.pdf
Zakres-geografia.pdf
Zakres-chemia.pdf