Zajęcia dodatkowe

Koła przedmiotowe

Zapraszamy do zapoznania się z wachlarzem zajęć pozalekcyjnych, odbywających się w naszej szkole. Organizowane koła przedmiotowe mają na celu ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, kształtowanie umiejętności interpersonalnych oraz propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Uczniowie mają okazję zaprezentować swoje umiejętności w czasie imprez i uroczystości szkolnych, imprez środowiskowych oraz podczas konkursów i przeglądów.Zajęcia dodatkowe "Wiem więcej"

Zapraszamy również do zapoznania się z planem zajęć "Wiem więcej", które mają na celu stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka na miarę indywidualnych możliwości oraz eliminację niepowodzeń szkolnych i wyrównywanie istniejących braków.Środowiskowy Program Profilaktyczny

Program realizowany jest w naszej szkole od 2007 roku w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Programy prowadzone są w formie zajęć pozalekcyjnych i obejmują w pierwszej kolejności dzieci zaniedbane i sprawiające trudności wychowawcze, chociaż uczestniczą w nich również dzieci bez tego typu problemów. Dzieci są zapraszane do uczestnictwa w programie głównie przez wychowawców, najczęściej po konsultacji z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. Środowiskowy program profilaktyki to projekt systemowych rozwiązań w środowisku lokalnym, obejmujący szereg programów profilaktycznych, ukierunkowany na wspomaganie dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka oraz inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących.
Koordynatorem Środowiskowego Programu Profilaktycznego w naszej szkole jest mgr Narcyza Janeczek.Basen

Wszystkie zajęcia realizowane są na pływalni Pałacu Młodzieży w Katowicach.