Stołówka szkolna

jadlospis14.pdf

LISTOPAD 2023

21 x 4,00 zł= 84.00 zł

PŁATNE DO 31.10.2023 r.

GRUDZIEŃ 2023

16 x 4,00 zł – 64,00 zł

PŁATNE DO 30.11.2023 r.


Za nieterminowe wpłaty naliczane są ustawowe odsetki.

regulamin_stolowki_2018.pdf
KALENDARZ-WPLAT-ZA-OBIADY-2023-2024.pdf